گوگل پلاس فیس نما کلوب
پنتاگون: خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به توافق با طالبان وابسته نیست