گوگل پلاس فیس نما کلوب
آژانس انتقال گاز اورانیوم به تاسیسات فردو را تایید کرد