گوگل پلاس فیس نما کلوب
ظریف و بری درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه گفت و گو کردند