گوگل پلاس فیس نما کلوب
اکوادور: تضمین‌ کافی برای خروج آسانژ از سفارت ارائه شده است