گوگل پلاس فیس نما کلوب
دادستانی بحرین دستور زندانی کردن ۱۶ جوان بحرینی را صادر کرد