گوگل پلاس فیس نما کلوب
چین بر حفظ و ادامه برجام تاکید کرد