گوگل پلاس فیس نما کلوب
«ام عماد» نمادی از نمادهای مقاومت، ایستادگی، صبر و جهاد بود