گوگل پلاس فیس نما کلوب
طرفداران فلسطین درهند به انتقال سفارت آمریکا به قدس اعتراض کردند