گوگل پلاس فیس نما کلوب
۴۰ عدد تنور و اجاق های گازی رایگان در منطقه هورامان توزیع شد