گوگل پلاس فیس نما کلوب
کشف نقش حشره ای کهن که در هزاره های پیش در ایران می زیسته و منقرض شده. گزارش آن در مجله های علمی تخصصی امریکا