گوگل پلاس فیس نما کلوب
دانشور در یک کیلومتر تایم‌تریل هم ناکام ماند