گوگل پلاس فیس نما کلوب
سیفی پور به برنز پرتاب وزنه مردان رضایت داد