گوگل پلاس فیس نما کلوب
اولین محموله ژنتیکی کشور به جمهوری آذربایجان صادر شد