گوگل پلاس فیس نما کلوب
کنایه علی ضیا به پخش بویِ نامطبوع در تهران