گوگل پلاس فیس نما کلوب
مترو همچنان مهمترین اولویت شهر است