گوگل پلاس فیس نما کلوب
تمام کارگران بازداشتی هفت تپه آزاد شده اند