گوگل پلاس فیس نما کلوب
تاکید بر اهمیت توسعه یادمان ها و موزه ها در شهر