گوگل پلاس فیس نما کلوب
400 راس گوسفند در حمله پلنگ تلف شدند