گوگل پلاس فیس نما کلوب
فلسفه ایجاد نهاد شورایاری‌ها گسترش، ساماندهی و مشارکت مردمی است