گوگل پلاس فیس نما کلوب
وسیله نقلیه ترکیبی از هواپیما و کشتی فضایی ساخته می شود