گوگل پلاس فیس نما کلوب
تجاری سازی اختراعات در گرو ثبات اقتصادی کشور است