گوگل پلاس فیس نما کلوب
بهره برداری از آب و خاک به تعاونی های خوزستان واگذار می شود