گوگل پلاس فیس نما کلوب
آغاز ناپایداری های جوی در کرمان/دمای هوا کاهش می یابد