گوگل پلاس فیس نما کلوب
تهیه طرح مطالعاتی برای ایجاد زنجیره تولید قبل و پس از صنایع بزرگ