گوگل پلاس فیس نما کلوب
تست بینایی سنجی برای ۸۸۰۰ کودک در تنگستان انجام می‌شود