گوگل پلاس فیس نما کلوب
فرازبام دهدشت در مقابل هیأت هندبال نجف آباد به برتری دست یافت