گوگل پلاس فیس نما کلوب
مشکل کشور ناکارآمدی و ضعف مدیریت در حوزه اقتصادی است