گوگل پلاس فیس نما کلوب
1/2 میلیارد مترمکعب آب دریاچه ارومیه تبخیر می شود