گوگل پلاس فیس نما کلوب
بردیف: بازیکنانم تحت تاثیر جو ورزشگاه بودند