گوگل پلاس فیس نما کلوب
شینهوا: آبه به دنبال کاهش تنش ها در خاورمیانه است