گوگل پلاس فیس نما کلوب
برخورد با قطار جان یک شهروند را در شریفیه گرفت