گوگل پلاس فیس نما کلوب
مواضع وزارت بهداشت درحوزه آموزش پزشکی تغییری نکرده است