گوگل پلاس فیس نما کلوب
تولید ۳۴۰ محصول دارویی در کشور / ساخت ۶ مرکز ژن درمانی در دستور کار است