گوگل پلاس فیس نما کلوب
اهداف درمانی ۵۰ درصد دیابتی ها با انسولین محقق نمی شود