گوگل پلاس فیس نما کلوب
وضعیت رفت وآمدهای دریایی در آبهای هرمزگان مساعد است