گوگل پلاس فیس نما کلوب
واژگونی یک شناور در کیش و مصدوم شدن ۱۵ نفر