گوگل پلاس فیس نما کلوب
سقوط از ارتفاع جان مرد ۴۴ ساله را گرفت