گوگل پلاس فیس نما کلوب
صد میلیاردتومان از منابع کارگروه ملی اشتغال به لرستان اختصاص یافت