گوگل پلاس فیس نما کلوب
دو هزار حلقه چاه غیرمجاز در نوبت انسداد هستند