گوگل پلاس فیس نما کلوب
مصرف ٠.٠٥ درصد از کل منابع آب کشور در پتروشیمی/صنعت پتروشیمی ۱۹۰۰ مگاوات برق تولید می کند