گوگل پلاس فیس نما کلوب
دشت های قروه و دهگلان۶۵۰میلیون مترمکعب  کسری آب زیرزمینی دارند