گوگل پلاس فیس نما کلوب
پایداری اجرای طرحهای توسعه ای لازمه آبادانی روستاها است