گوگل پلاس فیس نما کلوب
5500 پایه تیر برق در معابر خراسان شمالی جابه جا می شود