گوگل پلاس فیس نما کلوب
دیدار رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بارییس دانشگاه کوگاکان