گوگل پلاس فیس نما کلوب
لزوم ارتباط گستره تر شورای تحول علوم انسانی با استادان و نخبگان