گوگل پلاس فیس نما کلوب
اخذ عوارض برای عبور از تونل‌های شهری با هدف اجرای آن منافات دارد