گوگل پلاس فیس نما کلوب
مه غلیظ گردنه های استان همدان را فراگرفته است